MIECZYSLAW MALECKI ON MACEDONIAN IN 1938

M. Malecki, Z zagadnien dialaktologii macedonskiej, Rocznik Slawistyczny (Krakow), XIV (1938), p.142